Výroba

Zámery spoločnosti od jej vzniku boli a zostávajú aj na najbližšie obdobie orientované na výrobu strojárskych výrobkov nástrojárskeho charakteru:

  • lisovacie nástroje pre zahraničných a tuzemských zákazníkov hlavne pre automobilový priemysel
  • strižné nástroje jednoduché a postupové
  • ohýbacie nástroje
  • tvárniace nástroje
  • nástroje pre presný strih
  • rôzne výrobné a kontrolné prípravky
  • rôzne presné dielce pre montáž strojov a údržbu v potravinárskom priemysle pre zahraničných odberateľov
  • max. hmotnosť 6000 kg