Jednou z hlavných technológií v našej ponuke je klasické frézovanie kovov na konvenčných frézkach. Vďaka kvalitnému strojovému zázemiu sme schopní realizovať zákazky rôzneho druhu. V malosériovej aj sériovej výrobe frézujeme štandardne s presnosťou ± 0,01 – 0,05 mm.

Naším zákazníkom tiež poskytujeme najmodernejšie metódy CNC-frézovania, ktoré vynikajú predovšetkým svojou presnosťou, rýchlosťou a veľkou variabilitou.

Lisovanie kovov je ideálnou voľbou spôsobu výroby pri projektoch, ktoré si vyžadujú veľké množstvo kusov, technickú presnosť a vysokú úroveň konzistencie. Disponujeme teamom špecializovaných inžinierov, čo zaisťuje rýchle začatie výroby pri nízkych nákladoch.

Od roku 2006 disponujeme hydraulickým lisom Müller ZE 250/300.

Na CNC-sústruhu realizujeme zákazky rotačného charakteru v malých a stredných sériách s presnosťou ± 0,01 mm. Sústružíme vonkajšie aj vnútorné valcové plochy, čelné plochy, kužele a iné rotačné súčasti až do priemeru 500 mm a dĺžky 1500 mm.

Medzi naše typické sústružené výrobky patria hriadele, puzdrá, trysky, čapy, príruby, matice, remenice, závitové tyče a pod.

Brúsenie sa skladá z radu presných strojárskych operácií uskutočnených na súčiastkach a dielcoch tak, aby každý jednotlivý detail bol v medziach tolerancie tisícin milimetra. Máme odborné znalosti, skúsenosti a technológie, ktoré nám umožňujú dodržať aj toleranciu ± 0,001 mm.

Brúsenie na plocho využívame na brúsenie rovných plôch, nástrojov alebo veľmi zložitých tvarov, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť.

Konštrukčná príprava zákaziek (vopred konzultovaných a obchodne uzavretých s manažmentom spoločnosti) sa vykonáva prostredníctvom softvérových produktov firmy Autodesk s 3D modelárom Inventor. Programy pre tvarové frézovanie sú generované z 3D modelu pomocou programu Surfcam.

Kontrolu zložitých tvarových súčiastok zabezpečujeme na trojsúradnicovom portálovom meracom CNC-stroji Wenzel LH65.

PROFIL FIRMY
NIKOV

Spoločnosť zahájila svoju výrobnú činnosť 01. 10. 1992 v prenajatých priestoroch a na prenajatých výrobných zariadeniach bývalej nástrojárne Nitrianskych strojární a. s. Nitra s celkovým počtom pracovníkov 31. Začiatok výrobnej činnosti spoločnosti bol orientovaný hlavne na výrobu prípravkov a dielcov pre tuzemských odberateľov. Postupne sa výrobné aktivity spoločnosti rozvinuli a spoločnosť sa začala orientovať aj na zahraničné trhy Rakúska, Nemecka, Belgicka a iné.

V roku 2001 sa spoločnosť presťahovala do vlastných priestorov s vlastnými výrobnými zariadeniami, kde vykonávame výrobnú činnosť strojárskeho charakteru podnes.

Naša činnosť sa zameriava na charakter kusovej strojárskej výroby, hlavne na:

  • výrobu nástrojárskeho charakteru, t. j. výrobu lisovacích nástrojov a rôznych prípravkov, hlavne pre automobilový priemysel
  • výrobu častí strojov a zariadení potravinárskeho charakteru
  • výrobu špeciálnych komponentov strojárskeho charakteru pre zahraničných zákazníkov
  • výrobu rôznych presných dielcov a prípravkov