Brúsenie

Brúsenie sa skladá z radu presných strojárskych operácií uskutočnených na súčiastkach a dielcoch tak, aby každý jednotlivý detail bol v tolerancii tisícin milimetra. Máme odborné znalosti, skúsenosti a technológie, ktoré nám umožňujú dodržať aj toleranciu ± 0,001 mm.

Brúsenie na plocho využívame na brúsenie rovných plôch, nástrojov alebo veľmi zložitých tvarov, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť.

Brúsenie na guľato je určené na presné obrábanie vnútorných aj valcových tvarových plôch. Zvyčajne ide o výrobky valcového charakteru ako hriadele, náboje, hydraulické piesty, čapy a pod.