NIKOV spol. s r.o.
Biovetská 32
949 05  Nitra

IČO: 31408648
DIČ: SK2020405288
OR OS NR, Oddiel: Sro, Vložka: 2916/N

0908 797 606
nikov@nikov.sk

Sekretariát 0908 797 606
Nákup materiálu 0905 274 069
Obchodno-technický úsek 0917 404 429
Ekonomický úsek 0907 165 199
Úradné hodiny
Po  –  Pi: 7.00 – 14.30 h
Neviete si s niečím rady? Napíšte nám.