Profil firmy

Spoločnosť zahájila svoju výrobnú činnosť 01. 10. 1992 v prenajatých priestoroch a na prenajatých výrobných zariadeniach bývalej nástrojárne Nitrianskych strojární a. s. Nitra s celkovým počtom pracovníkov 31. Zo začiatku sa výrobná činnosť spoločnosti orientovala hlavne na výrobu prípravkov a dielcov pre tuzemských odberateľov. S postupným rozvojom našich výrobných aktivít sme sa začali orientovať aj na zahraničné trhy Rakúska, Nemecka, Belgicka a iné.

V roku 2001 sa spoločnosť presťahovala do vlastných priestorov s vlastnými výrobnými zariadeniami, kde vykonávame výrobnú činnosť strojárskeho charakteru zameranú na výrobu nástrojov rôzneho typu, tak konvenčných ako aj progresívnych, pre automobilový, stavebný, potravinársky priemysel a na výrobu presných dielcov kusového alebo malosériového charakteru.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 40 pracovníkov.

Kusová
strojárska
výroba

  • výroba nástrojárskeho charakteru, t. j. výroba lisovacích nástrojov a rôznych prípravkov, hlavne pre automobilový priemysel
  • výroba častí strojov a zariadení potravinárskeho charakteru
  • výroba špeciálnych strojárskych komponentov
  • výroba rôznych presných dielcov a prípravkov

Certifikát
STN EN ISO 9001:2016

Od 08. 04. 2003 NIKOV spol. s r.o. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti vývoja a výroby lisovacích nástrojov, výrobných prípravkov a meradiel, výroby foriem na plasty, výroby presných súčiastok a je certifikovaná certifikačným orgánom TÜV CERT (TÜV Managment Service GmbH) podľa STN EN ISO 9001:2016.

Stiahnuť certifikát  

Referencie