Konštrukcia a kontrola

Konštrukčná príprava zákaziek (vopred konzultovaných a obchodne uzavretých s manažmentom spoločnosti) sa vykonáva prostredníctvom softvérových produktov firmy Autodesk s 3D-modelárom Inventor. Programy pre tvarové frézovanie sú generované z 3D-modelu pomocou programu Surfcam.

Kontrolu zložitých tvarových súčiastok zabezpečujeme na trojsúradnicovom portálovom meracom CNC-stroji Wenzel LH65. Toto meracie zariadenie bolo zakúpené s finančnou podporou EÚ.

Výrobná činnosť spoločnosti sa realizuje na výrobných zariadeniach, ktorými firma disponuje. Sú to:

  • klasické zariadenia pre kusovú výrobu, t. j. sústruhy, frézy, vŕtačky a brúsky naplocho a naguľato,
  • obrábacie CNC-centrá: fréza Deckel, GVC 1000, GInnova 15, súradnicová vŕtačka WKV 100,
  • elektroiskrové drôtové rezačky: Robofil, Fanuc,
  • pomocné zariadenia na prípravu výroby a manipuláciu.